Esteu aquí

scareware

Les extensions dels fitxers

FBIL'extensió d'un fitxer (Filename Extension) és un sufix que s'afegeix al nom d'un fitxer d'ordinador per indicar quin és el format d'aquest fitxer o quin és el seu contingut. En alguns sistemes operatius (per exemple UNIX i tots els seus derivats com LINUX), les extensions són opcionals, mentre que en d'altres sistemes operatius com ara Windows, OS/2 i DOS és un requeriment obligat.

Tags: 

Llops amb pell de xai

Scareware és un terme usat per distingir un tipus de software maliciós que sota la falsa aparença de un programa normal, ens mostra una sèrie d'avisos (normalment alarmants) que ens poden induir a instal•lar aquest programa en el nostre ordinador. El que passa és que amb gairebé tota seguretat, aquests tipus de programes ens acaben instal•lant software maliciós.

Tags: 
Subscribe to RSS - scareware