Esteu aquí

ENS

Esquema Nacional de Seguretat

Al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE pels entesos) de 29 de Gener de 2009 s'acaba de publicar el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. Amb l'honor, a més, de ser el primer BOE que es publica en color.

Tags: 

Nou Reial Decret. El Esquema Nacional de Seguretat

El Parlament Espanyol dels Diputats acaba d'alliberar l'esborrany del nou Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, que acabarà de completar la llei 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Tags: 
Subscribe to RSS - ENS