Esteu aquí

Exploit

Autor: Francesc Rovirosa - 28 oct. 2012 - Universitat Oberta de Catalunya

Unicorn: British Library, Royal MS 12 F. xiii, Folio 10vExploit (de l'anglès to exploit, explotar o aprofitar) és una peça de programari, un fragment de dades, o una seqüència de comandaments amb la finalitat d'automatitzar l'aprofitament d'un error, fallada o vulnerabilitat, a fi de causar un comportament no desitjat o imprevist en els programes informàtics, maquinari, o component electrònic. Amb freqüència, això inclou coses tals com la presa de control d'un sistema computacional o permetre l'escalada de privilegis en un sistema o un atac de denegació de servei.
La finalitat d'un Exploit pot ser violar les mesures de seguretat per a poder accedir al sistema de forma no autoritzada i utilitzar-lo en benefici propi o com origen d'altres atacs a tercers.

Els Exploits poden ser escrits emprant una diversitat de llenguatges de programació, encara que majoritàriament se sol utilitzar llenguatge C. Així com també aprofitar-se de diferents tipus d'atacs tals com Desbordament de Búffer, Cross Site Scripting (XSS), Format Strings, SQL Injection, entre d'altres.

Una de les pàgines web més clàssiques amb multitud d'exploits, actualment fora de servei i traslladada a aquesta altra