Esteu aquí

Bestiari (il·lustrat)

Autor: Francesc Rovirosa - 28 oct. 2012 - Universitat Oberta de Catalunya

Un bestiari és un compendi de bèsties. Es van fer molt populars durant l'Edat Mitjana en forma de volums il·lustrats que descrivien animals, plantes i fins i tot roques. La història natural i la il·lustració de cadascuna d'aquestes bèsties se solia acompanyar amb una lliçó moralitzadora.

Aquest capítol intenta recollir un conjunt de les "besties" més populars que circulen i intenta posar una descripció general de que són, que fan i com ens poden afectar.

La paraula que recull totes les "Besties" és Malware. Que és l'abreviatura de “Malicious Sofware” (programari maliciós), terme que engloba a tot tipus de programes o codi de computadora la funció del qual és danyar un sistema o causar un mal funcionament. Dins d'aquest grup podem trobar termes com: Virus, Troians (Cavall de Troia), Cuc (Worm), Dialers, Spyware, Adware, Hijackers, Keyloggers, FakeAVs, Rogues, etc….

En l'actualitat i atès que els antics anomenats Virus ara comparteixen funcions amb les seves altres famílies, es denomina de manera directa a qualsevol paràsit o infecció, directament com "un Malware".