Esteu aquí

Routers

Autor: Francesc Rovirosa - 28 oct. 2012 - Universitat Oberta de Catalunya

Un Router que literalment vol dir "encaminador", en el món dels ordinadors és un dispositiu que selecciona camins (o "rutes") en xarxes informàtiques per a enviar per ells la informació. En termes tècnics es traspassen "paquets" d'informació des de la seva font cap a una destinació a través de "nodes" intermediaris, que en aquest cas correspon al router com aparell físic en qüestió. En termes senzills, el router que veiem en cases i oficines compleix la funció de crear xarxes sense fil, el que en termes pràctics s'utilitza normalment per a connectar-nos a la Internet sense la necessitat de connectar un cable físicament als nostres ordinadors.

En el treball d'un router és possible identificar dues missions. En primer lloc s'assegura que la informació enviada per l'emissor no vagi a un lloc innecessari. I en segon lloc es preocupa que la informació arribi específicament al destinatari. Per a executar correctament la seva tasca, el router uneix les xarxes de l'emissor i del receptor d'una informació determinada, on només transmet aquella que l'emissor va ordenar.