Esteu aquí

Suplantació de la identitat

Autor: Francesc Rovirosa - 28 oct. 2012 - Universitat Oberta de Catalunya

Entre els principals problemes de seguretat que pateixen alguns usuaris de serveis com ara Hotmail, Gmail, Facebook, Twitter… està la suplantació d'identitat que consisteix en l'apropiació del nom, contrasenyes i/o patrimoni d'altra persona amb la finalitat de realitzar actes delictius.

Aquí s'explicarà en què consisteix la suplantació d'identitat, qui és susceptible de ser suplantat i com denunciar si ets una víctima o testimoni d'aquesta pràctica fraudulenta.

Què és la suplantació d'identitat ??

Es coneix la suplantació d'identitat com l'activitat maliciosa en la qual un atacant es fa passar per una altra persona per diferents motius, com poden ser: cometre un frau, realitzar ciberbullying o grooming… Un cas típic de suplantació d'identitat es dona en les xarxes socials creant un perfil d'una altra persona i interactuar amb altres usuaris fent-se passar per ella.

A qui li poden suplantar la seva identitat ??

La resposta és simple i clara, qualsevol de nosaltres podria ser suplantat en Internet, ningú està a cobert d'aquesta pràctica. Encara que es tendeix a pensar que només se suplanta la identitat de persones conegudes, famoses o influents, com per exemple celebrities i polítics, aquesta és una idea equivocada, els usuaris anònims també són susceptibles de ser suplantats. La realitat és que el nombre de persones que desitgen denunciar una suplantació d'identitat s'ha incrementat d'una forma exponencial en els últims temps.

És un delicte suplantar la identitat d'algú ??

Anem a classificar diversos casos de suplantació que es puguin donar en Internet per a així veure més fàcilment a quin tipus de pena jurídica està(n) exposada(es) la(es) persona(es) suplantadora(es):

  • Si la suplantació consisteix únicament en el registre d'un perfil fals en el qual no s'utilitza informació personal del suplantat com per exemple una fotografia, l'única acció legal que es pot emprendre és notificar aquesta situació a la xarxa social implicada perquè elimini aquest perfil de la seva pàgina. Suplantar únicament el nom d'una persona, si no duu també la publicació d'alguna imatge, no es considera delicte.
  • Si es crea un perfil fals suplantant la identitat d'una persona i en aquest cas sí s'utilitzen dades personals de la persona suplantada, com la fotografia, s'estaria vulnerant el dret a la pròpia imatge d'una persona, que recull l'article 18 de la Constitució Espanyola. A més, en aquest cas, es produïx una usurpació de la identitat d'una persona i podria ser penat per la llei amb càstig de presó de fins a 3 anys segons l'article 401 del codi penal.
  • Si algú accedeix al servei d'un usuari i es fa passar per ell, per exemple, correu electrònic, Facebook, Twitter… Clarament s'està infringint la llei i es pot denunciar, ja que es traspassa la barrera de la privadesa d'una persona (usurpació de la identitat). A més, el suplantador està cometent un delicte a l'haver hagut d'utilitzar alguna pràctica no lícita per a accedir a aquest servei de l'usuari: robatori de contrasenyes, intromissió en sistemes informàtics, etc

Com denunciar una suplantació d'identitat

Tot seguit es detallen els passos a seguir en cas d'haver estat suplantat en serveis generalment utilitzats pels usuaris.

Suplantació en correu electrònic

Suplantació en xarxes socials

  • Facebook. En aquest cas ens situarem al "Time line" de l'usuari suplanatdor i desplegarem del menú marcant "Report /Block ..". A partir d'aquí seguirem les instruccions més adients al cas.
  • Twitter
  • Tuenti
  • Linkedin. Aquesta xarxa social no inclou cap acció encara per prevenir o denunciar la suplantació de la identitat.