Esteu aquí

Internet Browsers (com actualitzar-los)

Autor: Francesc Rovirosa - 28 oct. 2012 - Universitat Oberta de Catalunya

Un navegador web o explorador web és un programa informàtic que permet a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del món. Aquesta xarxa de documents és coneguda com Teranyina mundial o World Wide Web (WWW). Els navegadors permeten mostrar gràfics, seqüències de vídeo, sons, animacions i programes diversos a més de text i enllaços.
La funció bàsica d'un navegador web és mostrar documents de text, segurament amb recursos multimèdia incrustats. Els documents poden estar ubicats a l'ordinador de l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que hi estigui connectat (a través d'Internet, per exemple) i que tingui els recursos necessaris per a la transmissió (un programari de servidor web). Aquests documents, habitualment anomenats pàgines web, tenen hipervincles que enllacen una porció de text o una imatge amb un altre document.
El seguiment d'enllaços d'una pàgina a una altre, ubicada en qualsevol ordinador connectat a internet s'anomena navegació.

L'objectiu principal d'un navegador web és mostrar informació a l'usuari. El procés comença quan l'usuari introdueix una Uniform Resource Identifier (URI), per exemple http://seguretat.blogs.uoc.edu/, en el navegador. El prefixe de l'URI (http://) determina com s'interpretarà. Els tipus d'URI més freqüentment usat comença amb http: i identifica un recurs per a ser obtingut a traver del Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Molts navegadors suporten també altres prefixes, com ara https: per HTTPS, ftp: per a File Transfer Protocol, i file: per a arxius locals. Els prefixes que el navegador web no pot manegar sovint es passen a altres aplicacions. Per exemple, les URIs mailto: normalment es passen al client de correu electrònic que l'usuari tingui per defecte, i les news: es passen al programa lector de grups de discussió.

En els casos de http, https, file i alguns altres, una vegada s'ha obtingut el recurs el navegador el mostra. L'HTML es passa al motor de renderitzat per a transformar el llenguatge de marques en un document interactiu. Apart de l'html, els navegadors poden en general mostrar qualsevol tipus de continguts que pugui formar part d'una pàgina web. La majoria de navegadors poden mostrar imatges, audio, video, i arxius XML. També sovint tenen plug-ins per suportar aplicacions en Flash i Java applets.

En cas que es trobi un fitxer d'un tipus no suportat pel navegador, o un fitxer que està configurat per a ser descarregat en lloc de ser mostrat, el navegador pregunta l'usuari si vol desar el fitxer al disc dur.
Els recursos informatius poden contenir hipervincles a altres recursos informatius. Cada vincle conté l'URI d'un recurs on anar. Quan es clica al vincle, l'explorador navega al recurs indicat per l'URI del vincle, i el procés de portar el contingut a l'usuari comença de nou.

Per que cal tenir-los actualitzats

Cal entendre el navegador com una porta oberta a Internet, des de la qual podem accedir al contingut que serà reproduït en el nostre PC mitjançant la interfície que ens proporciona el navegador. De la mateixa que ens arriba contingut lícit també enbs pot arribar contingut maliciós o manipulat de forma especial perquè se'ns instal·li algun tipus de programari en forma de virus o troia dins la nostra màquina. Aixó passa perquè de la mateixa manera que el Sistema Operatiu té actualitzacions degut a fallades de la programació, també ocorre el mateix en el cas dels Navegadors, ja que no en va no deixen de ser més que programes d'ordinador.

Principals navegadors

  1. Mozilla firefox
  2. Microsoft Internet Explorer
  3. Google Chrome
  4. Opera Browser
  5. Apple Safari
  6. K-Meleon
  7. Flash Peak Slimbrowser
  8. Lunascape Browser
  9. Maxthon Browser
  10. Avant Browser

A l'hora de la veritat només els cinc primer tenen una pentració significativa en el mercat i tret de Safari són també els qui més activament publiquen versions i corregeixen les vulnerabilitats.

Mozilla FireFox 16.0

Les característiques del Mozilla Firefox distingeixen aquest navegador web d'altres com l'Internet Explorer. Aquest navegador manca de moltes característiques que es poden trobar en altres, això és per combatre una possible saturació de la interfície i permetre que el navegador ocupi molt poc espai de memòria. Així el Firefox confia en les extensions fetes per desenvolupadors externs per poder suplir aquesta mancança. A causa d'això el navegador té tan sols les característiques que vol l'usuari, que n'ha instal·lat les extensions corresponents.

El navagedor a partir de la versió 4.2 s'actualitza sol automàticament, així com les seves extensions de les que comprova la seva compatibilitat amb la versió, sempre i quan s'hagi configurat correctament. Moltes vegades passa que el desenvolupador de les extensions no té una versió compatible, perquè és la voluntat que en tingui aquest en fer-les compatibles. En el cas que no ho sigui, l'extensió quedarà deshabilitada.

Per configurar les actualitzacions del navegador FireFox he de fer:
"Icona de menú Firefox" → "Opciones" → "Opciones" → "Menú Avanzado" → "Pestanya Actualizaciones"

I per configurar les actualitzacions de les extensions o complements que hagueu instal·lat, heu de fer:

"Icona de menú Firefox" → "Complementos" → "Icona de Herramientas para Complementos"

Per comprovar si teniu actualitzada la versió heu de fer:
"Icona de menú Firefox" → "Ajuda"

Si la versió actual és la última se us mostrarà una pantalla com la següent. Sinó, començara la descàrrega de la darrera versió. Cal tenir en compte que necessita de privilegis d'administració per poder-se instal·lar.

Trobareu més informació de les actualitzacions de FireFox aquí.

MS Internet Explorer 9

El projecte d'Internet Explorer es va iniciar l'estiu de 1994 per Thomas Reardon i, posteriorment, dirigit per Benjamin Slivka, aprofitant el codi font de Spyglass, Inc Mosaic, un dels primers navegadors web comercials amb vincles formals amb el navegador pioner NCSA Mosaic. A finals de 1994, Microsoft s'acull al llicenciament de Spyglass Mosaic per al seu ulterior desenvolupament, mitjançant un pagament trimestral més un percentatge dels ingressos produïts pels guanys que rebés del programari.

Internet Explorer ha estat dissenyat per a una àmplia gamma de pàgines web i per proporcionar determinades funcions dins dels sistemes operatius, incloent Windows Update. Durant l'apogeu de la guerra de navegadors, Internet Explorer va substituir Netscape quan es trobaven a favor de donar suport a les progressives característiques tecnològiques de l'època.

MS Internet Explorer no té unes funcionalitats d'actualització especials i s'inclouen dins del propi sistema d'actualització de Windows (XP o W7, en els segons dimarts de cada més, a no ser que hi hagi algun tipus d'actualització crític.

Per comprovar la versió que teniu podeu fer:
"Icona de eines (Alt+X)" → "Acerca de Intenet Explorer"

El clic us mostrarà una pantalla com aquesta:

Google Chrome 22

Google Chrome és un navegador web desenvolupat per Google i compilat amb base a components de codi obert com el motor de renderitzat de WebKit i la seva estructura de desenvolupament d'aplicacions (Framework).
Chromium és el projecte de programari lliure amb el qual s'ha desenvolupat Google Chrome i és de participació comunitària (sota l'àmbit de Google Code) per fonamentar les bases del disseny i desenvolupament del navegador Chrome (juntament amb l'extensió Chrome Frame), a més del sistema operatiu Google Chrome OS.

Google Chrome és probablement un dels navegadors més segurs (sinò el que més), amb una interfície minimalista i que té un sistema d'actualitzacions més ben desenvolupat i que pràcticament no precisa de l'atenció de l'usuari. Tanmateix les actualitzacions no necessiten disposar de la compta d'administració per poder-se executar. A nivell de seguretat, Google disposa d'un programa de "incentius" perquè aquelles persones que trobin errors i vulnerabilitats en el navegador puguin notificar-les al propi Google. Depenent del tipus d'error o vulnerabilitat trobada els incentius poden anar des de 1.000$ - 10.000$. Podeu consultar les bases al Chromium Vulnerability Rewards Program.

Per comprovar la versió que teniu instal·lada heu de fer:
"Icona de menú Personalizar" → "Acerca de Chrome" → "o escriure chrome://chrome a la barra de navegació"

Podeu trobar més informació aquí.

Opera 12

Opera és un navegador d'Internet desenvolupat per l'empresa noruega Opera Software l'any 1994. Des de la seva versió 8.50 es distribueix gratuitament, havent estat anteriorment de pagament (abans de la versió 5.0) i distribuint-se com a shareware o adaware posteriorment.
Opera Browser és conegut per la seva velocitat, seguretat, suport d'estàndards (especialment CSS), mida reduïda, internacionalitat i constant innovació. Va ser un dels primers navegadors amb "pestanyes" per a la navegació web, i aquesta va ser la seva característica principal en les seves primeres versions.

Opera també inclou la funcionalitat de auto-actualització de la mateixa manera que FireFox. Quan hi hagi disponible una nova versió, haureu de seguir les instruccions, descarregar-la i procedir a la instal·lació, que també precisa de privilegis d'administració.

Per configurar les actualitzacions automàtiques en Opera heu de fer:
"Icona de menú (Opera)" → "Opciones" → "Preferencias" → "En la nova finestra" → "Menú Seguridad" → "Desplegable Auto Update" → "Seleccioneu Actualizaciones automáticas"

Per poder saber si hi ha alguna versió més nova que la que tingueu instal·lada feu:
"Icona de menú (Opera)" → "Ayuda" → "Buscar actualizaciones"

Per coneixer la versió que teniu instal·lada heu d'escriure a la barra de navegació opera:about i us carregarà una pàgina amb tot d'informació sobre la versió i el programari d'Opera. Entre d'altres coses veureu:

Safari 5

Safari és un navegador web desenvolupat per Apple per al seu sistema operatiu Mac OS X. El codi utilitzat per a renderizar pàgines web està basat en el motor KHTML, creat per al projecte KDE. Com a resultat d'això, el motor intern de Safari és programari lliure i és alliberat sota els termes de la llicència LGPL. Les millores al codi de KHTML per part de Apple són incorporades al codi de KDE ràpidament.
Anteriorment al llançament de Safari, Apple incorporava el navegador Internet Explorer para Mac de Microsoft als seus ordinadors com navegador predeterminat.
La primera versió beta de Safari va ser presentada en l'exposició Macworld el 7 de gener de 2003 i va ser alliberada en forma de beta pública. La seva versió 1.0 es va llançar al juny de 2003. La versió 1.1 es va publicar a l'octubre del mateix any i es va convertir en la primera versió de Safari a ser el navegador predeterminat para Mac OS X.

Safari té un sistema d'actualitzacions una mica diferent dels altres tres, en el cas que el sistema operatiu sigui Windows, sinò s'actualitza juntament amb el sistema olperatiu. Així amb Windows, en el moment d'instal·lar-se també s'instal·la un programari que s'arrenca a l'hora d'engegar l'ordinador i que és l'encarregat de comprovar i descarregar les noves actualitzacions. Per tant si desinstal·leu o atureu aquest programari o bé en prohibiu la seva posta en marxa, no s'actualitzarà aquest navegador.

Per comprovar la versió de Safari per Windows que teniu instal·lada podeu fer:
"Menú Ayuda" → "Sobre Safari"